درباره ما


شبکه ی اجتماعی سوت سکوت
امپراطور وب ها ( حسین فقیهی)
خدایا قدرتی ده تا آنچه تو دوست داری در قلبم بگذارم...
آنچه در قلبم دارم به زبان بیاورم....
و آنچه به زبان میآورم را به رشته ی تحریر بیاویزم...
و از سختی ها و مشکلات روزگار نترسم ....
که تو بهترین یاری رسانانی....
ایمیل : nini_group@yahoo.com


سوت سکوت
  • نویسنده : امپراطور وب ها ( حسین فقیهی)
  • دسته بندی : موسیقی
  • 19:23 - سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰


 01- آهنگ    غلام قمر download
 02- آهنگ    آواز ماهور download
 03- آهنگ  هوای آفتاب download
 04- آهنگ     آواز راک download
 05- آهنگ     ابر download
 06- آهنگ     تکنوازی download
 07- آهنگ دیوانه ی مست download


۰۱- باده نوشین download


- آلبوم : عاشقی download


آلبوم-عشق دیرین download


۰۱-آلبوم مایه ناز CD1

download

۰۲-آلبوم مایه ناز CD۲

download

۰۳-آلبوم هوای آفتاب

download

۰۴-آلبوم به نام گل سرخ

download

۰۵-آلبوم دریای بی پایان

download

۰۶-آلبوم عقیلی و انتظامی

download

۰۷-آلبوم عشق ماند

download

۰۸-آلبوم عقیلی و دستان

download

۰۹-آلبوم دکلمه

download

۱۰-آلبوم سایه های سبز 

download